REFERENSER

Nordic Solar har installerat över 1000 anläggningar av olika typer sedan 1997. Nedan kan ni se några olika exempel på arbeten vi genomfört.

solcellspaket_villa

VILLOR

Solcellspaket Lantbruk Solenergi Solceller

LANTBRUK

fastigheter

FASTIGHETER

Nybygge_kistefossdamen

ENTREPRENÖR

VILLAINSTALLATIONER

En lyckad solcellsinstallation på villa ställer höga krav på såväl estetik som funktion. Stor vikt läggs vid att maximera solelproduktionen på relativt liten yta och samtidigt uppnå en estetiskt tilltalande installation. Med vår långa erfarenhet och expertkunskap, samt ett brett utbud av takinfästningar, solpaneler, växelriktare och annan kringutrustning kan vi oftast överträffa våra kunders förväntningar på båda dessa områden.

Villa_Ed

Effekt: 14,6kW
Elproduktion: ca 12 400kWh/år
Solcellsmoduler: Q-Cells 340W
Växelriktare: Kostal Takyta: ca 75m2
Driftsatt: 2020
Beställare: Privat

Villa - Ed

Villla solceller Karlstad Nordic Solar

Effekt: 13,9kW
Elproduktion: ca 13 800kW/år
Solcellsmoduler: Q-Cells 330Wp
Växelriktare: SMA Takyta: ca 75m2
Driftsatt: 2020
Beställare: Privat

Villa - Karlstad

LANTBRUK

En lyckad solcellsinstallation på villa ställer höga krav på såväl estetik som funktion. Stor vikt läggs vid att maximera solelproduktionen på relativt liten yta och samtidigt uppnå en estetiskt tilltalande installation. Med vår långa erfarenhet och expertkunskap, samt ett brett utbud av takinfästningar, solpaneler, växelriktare och annan kringutrustning kan vi oftast överträffa våra kunders förväntningar på båda dessa områden.

Krageholm lantbruk solceller Nordic Solar

Effekt: 205Kw
Elproduktion: ca 200 000kWh/år
Solcellsmoduler: ITS 240 och ET-Solar 295 Mono
Växelriktare: SMA
Takyta: ca 1278m2
Driftsatt: 2013 och 2017
Beställare: Krageholms Slott

Krageholms Slott

Krageholm lantbruk solceller Nordic Solar

Effekt: 205Kw
Elproduktion: ca 200 000kWh/år
Solcellsmoduler: ITS 240 och ET-Solar 295 Mono
Växelriktare: SMA
Takyta: ca 1278m2
Driftsatt: 2013 och 2017
Beställare: Krageholms Slott

Krageholms Slott

FASTIGHETER

På befintliga fastigheter är ofta förutsättningarna givna på förhand jämfört med pågående byggentreprenader. Inte sällan har vi en dialog med fastighetsägaren i ett tidigt skede. I de flesta fall gäller det att hitta en optimal installation utifrån givna förutsättningar. Större fastighetsägare hjälper vi med att välja ut de fördelaktigaste objekten först. Ofta rör det sig om frågor kring el- och effektuttag före och efter solcellsinvesteringen? Hur påverkas takkonstruktionens hållfasthet av solcellernas vikt? Elanslutning i befintliga centraler, uppkoppling mot befintliga fastighetsövervaknings program m.m.

quality-hotel-globen (kopia)

Effekt: 50kW
Elproduktion: ca 44 000kW/år
Solcellsmoduler: Q-Cells 300Wp
Växelriktare: SMA Takyta: ca 350m2
Driftsatt: 2017
Beställare: Eneo Solutions AB

Quality Hotel Globen - Stockholm

BRF Aktern (kopia)

Effekt: 107kW
Elproduktion: ca 110 000kW/år
Solcellsmoduler: Trina Solar 285Wp
Växelriktare: SMA Takyta: ca 650m2
Driftsatt: 2020
Beställare: HSB

BRF Aktern - Orrholmen Karlstad

ENTREPRENAD

Projekten nedan är några av många nybyggnadsprojekt vi medverkat i där beställaren ofta är byggare eller elinstallatör. Nordic Solar har gedigen samlad erfarenhet och många fina referenser från nybyggnation. Vi hjälper våra beställare genom projektets olika faser. Inte sällan får vi mycket väl godkänt vid slutbesiktning!

Byggare vi jobbar med:
NCC, Peab, Skanska, Erlandsson Bygg, Serneke, Veidekke, HENT, Byggdialog, Hökerum Bygg, Consto, Hansson & Söner m.fl

Elinstallatörer vi jobbar med:
Bravida, Assemblin, Midroc, Elajo, Eitec, Elcenter Karlstad, SP-Gruppen m.fl

kistefossdamen

Effekt: 58kW
Elproduktion: ca 46 000kW/år
Solcellsmoduler: ET-Solar 290Wp
Växelriktare: Solaredge Takyta: ca 340m2
Driftsatt: 2017
Beställare: NCC

Kistefossdamen Barnehage, Asker

anglandaskolan (kopia)

Effekt: 92kW
Elproduktion: ca 82 000kW/år
Solcellsmoduler: Q-Cells 305Wp
Växelriktare: Ferroamp Takyta: ca 730m2
Driftsatt: 2019
Beställare: Byggdialog

Änglandaskolan - Örebro