REFERENSER

Nordic Solar har installerat över 1000 anläggningar av olika typer sedan 1997. Nedan kan ni se några olika exempel på arbeten vi genomfört.

solcellspaket_villa

VILLOR

Solcellspaket Lantbruk Solenergi Solceller

LANTBRUK

fastigheter

FASTIGHETER

Nybygge_kistefossdamen

ENTREPRENÖR

VILLAINSTALLATIONER

En lyckad solcellsinstallation på villa ställer höga krav på såväl estetik som funktion. Stor vikt läggs vid att maximera solelproduktionen på relativt liten yta och samtidigt uppnå en estetiskt tilltalande installation. Med vår långa erfarenhet och expertkunskap, samt ett brett utbud av takinfästningar, solpaneler, växelriktare och annan kringutrustning kan vi oftast överträffa våra kunders förväntningar på båda dessa områden.

Irvi Johansson

Effekt: 11 kW
Elproduktion: 9800 kWh/år
Solcellspaneler: Q-Cells 345W
Växelriktare: Kostal Plenticore Plus 8,5
Takyta: ca 58 kvm
Driftsatt: 2022
Beställare: Privat

Villa - Karlstad

Lena Rihem

Effekt: 18,6 kW
Toppeffekt:
 18,6 kWp
Elproduktion: 16500 kWh/år
Solcellspaneler: Q-Cells 345W
Växelriktare: SMA STP 15000 TL-30
Takyta: ca 98 kvm
Driftsatt: 2022
Beställare: Privat

Villa - Sunne

LANTBRUK

En lyckad solcellsinstallation på villa ställer höga krav på såväl estetik som funktion. Stor vikt läggs vid att maximera solelproduktionen på relativt liten yta och samtidigt uppnå en estetiskt tilltalande installation. Med vår långa erfarenhet och expertkunskap, samt ett brett utbud av takinfästningar, solpaneler, växelriktare och annan kringutrustning kan vi oftast överträffa våra kunders förväntningar på båda dessa områden.

Effekt: 30 kW
Elproduktion: ca 30000 kWh/år
Solcellsmoduler: Et-solar 250W
Växelriktare: 2xSMA Stp15000TL
Takyta: ca 204 kvm
Driftsatt: 2014
Beställare: Privat

Lantbruk Mellerud

Krageholm lantbruk solceller Nordic Solar

Effekt: 205Kw
Elproduktion: ca 200 000kWh/år
Solcellsmoduler: ITS 240 och ET-Solar 295 Mono
Växelriktare: SMA
Takyta: ca 1278m2
Driftsatt: 2013 och 2017
Beställare: Krageholms Slott

Krageholms Slott

FASTIGHETER

På befintliga fastigheter är ofta förutsättningarna givna på förhand jämfört med pågående byggentreprenader. Inte sällan har vi en dialog med fastighetsägaren i ett tidigt skede. I de flesta fall gäller det att hitta en optimal installation utifrån givna förutsättningar. Större fastighetsägare hjälper vi med att välja ut de fördelaktigaste objekten först. Ofta rör det sig om frågor kring el- och effektuttag före och efter solcellsinvesteringen? Hur påverkas takkonstruktionens hållfasthet av solcellernas vikt? Elanslutning i befintliga centraler, uppkoppling mot befintliga fastighetsövervaknings program m.m.

quality-hotel-globen (kopia)

Effekt: 50 kW
Elproduktion: ca 44000 kW/år
Solcellspaneler: Q-Cells 300Wp
Växelriktare: SMA Takyta: ca 350 kvm
Driftsatt: 2017
Beställare: Eneo Solutions AB

Quality Hotel Globen - Stockholm

BRF Aktern (kopia)

Effekt: 107 kW
Elproduktion: ca 110000 kW/år
Solcellspaneler: Trina Solar 285Wp
Växelriktare: SMA Takyta: ca 650 kvm
Driftsatt: 2020
Beställare: HSB

BRF Aktern - Orrholmen Karlstad

ENTREPRENAD

Projekten nedan är några av många nybyggnadsprojekt vi medverkat i där beställaren ofta är byggare eller elinstallatör. Nordic Solar har gedigen samlad erfarenhet och många fina referenser från nybyggnation. Vi hjälper våra beställare genom projektets olika faser. Inte sällan får vi mycket väl godkänt vid slutbesiktning!

Byggare vi jobbar med:
NCC, Peab, Skanska, Erlandsson Bygg, Serneke, Veidekke, HENT, Byggdialog, Hökerum Bygg, Consto, Hansson & Söner m.fl

Elinstallatörer vi jobbar med:
Bravida, Assemblin, Midroc, Elajo, Eitec, Elcenter Karlstad, SP-Gruppen m.fl

Tingvalla

Toppeffekt: 195 kWp
Solcellspaneler: QCells
Antal paneler: 500 st
Växelriktare: 3 st SMA Core 1
Takyta: 900 kvm
Driftsatt: 2022
Beställare: NCC

Tingvalla isstadion - Karlstad

fredricelundsskolan

Toppeffekt: 61,5 kWp
Solcellspaneler: Q-Cells 360W
Antal paneler: 171 stycken 
Växelriktare: 1 st SMA Core 1
Panelyta: 295 kvm
Driftsatt: 2022
Beställare: Karlstads kommun

Fredricelundsskolan - Karlstad